تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
فایل شماره یک (سیر تکامل وسایل ارتباطی)

فایل شماره دو (تعریف ارتباطات و فناوری اطلاعات)

فایل شماره  3 (تعریف نظریه)

فایل شماره 4 (تعریف ارتباطات و اطلاعات)

طبقه بندی: هماهنگی های گروه،
ارسال در تاریخ دوشنبه 10 اسفند 1388 توسط حبیب الله مهربان
قالب وبلاگ