تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

این منم

◊ بخش دوم : ویژگی های اسلام ناب

       فصل اول : اسلام دین سیاست

ü        اسلام آمیخته با سیاست

در پی گسترش تفکر غلط و شیطانی "دین ، جدا از سیاست " ، امام خمینی به طرح این موضوع و مقابله با آن پرداختند.

این موضوع بخش مهمی از پیام ها و سخنان ایشان را شامل می شود که بیانگر اهمیت فوق العاده این موضوع است.طرح این موضوع به عنوان اولین ویژگی اسلام ناب ، خود گواهی بر این مدعا است؛ و مسلماً دشمنان دین و دشمنان قرآن بر روی این مسئله بسیار کار می کنند و خواهند کرد.

فهم مسئله سیاست در اسلام و سیاست به معنای رایج در عصر کنونی ، بسیار مهم است؛ زیرا تفاوت حکومت های سیاسی الهی با حکومت های طاغوتی در این مسئله نهفته است. اسلام و حکومت اسلامی سیاستی را مد نظر دارد که حاکمیت خدا در تمام شئون زندگی بشر ، ثمره آن است. امام برای فهماندن این موضوع ، به تعریف سیاست از دیدگاه اسلام می پردازند. ایشان در این باره می فرمایند:

" والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کرده اند، سیاست مدن از اسلام سرچشمه می گیرد." (صحیفه نور ، ج1 ، 65)

" سیاست خدعه نیست ، سیاست یک حقیقتی است که مملکت را اداره میکند." (صحیفه نور ، ج9 ، 4-203)

امام با معرفی سیاست اسلام در جنبه های گوناگون ، دید روشنی را نسبت به سیاست در اسلام می دهند ، از جمله سیاست در قرآن ، سیاست و رهبران دینی و . . . .

این گونه تعاریف سبب تفکیک سیاست مد نظر اسلام با سیاست به معنای رایج آن می شود.برای روشن تر شدن این موضوع به طرح بحث در هر جنبه می پردازیم.

·          سیاست در قرآن و حدیث

" دعوت های قرآن ، هم در مکه هم در مدینه ، دعوت های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. می شود گفت که  بی استثنا دعوت های خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است ، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا از معنای اجتماعی برخوردار است." (صحیفه نور ، ج13 ، 217)

" آن قدر آیه و حدیث که در سیاست وارد شده است ، در عبادت وارد نشده است. بخشنامه حضرت امیر به مالک اشتر را بخوانید ببینید چیست. دستور های پیغمبر و امام (ع) را در جنگ ها و در سیاسات ببینید چی دارد." (صحیفه نور ، ج5 ، 21)

·          رهبران دینی و سیاست

ایشان شرط رهبر دینی بودن در اسلام را رهبر سیاسی بودن می دانند و در این باره می فرمایند:

" از صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود ، سیاست و دیانت توأم بودند ، این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند یا باید خود و حکومت های خود را تخطئه کنند. جمع ما بین این دو نخواهد شد." (صحیفه نور ، ج17 ، 9-138)

ایشان سپس به تبیین ضرورت تشکیل حکومت عادلانه می پردازند و می گویند:

" به تبع ایجاد عدالت فرصت پیدا می شود برای این که هر کس هر چیزی دارد را بیاورد. وقتی که آشفته است نمی توانند، در یک محیط آشفته نمی شود که اهل عرفان ، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه ، فلسفه شان را. "(صحیفه نور ، ج20 ، 31-30)

حضرت امام (ره) خط مشی علمای شیعه در طول تاریخ را مبارزه ی سیاسی می دانند و این امر را برگرفته از سیرة ائمه اطهار معرفی می کنند و می فرمایند:

" علمای ما در طول تاریخ این گونه نبود که منعزل باشند از سیاست ؛ مسئله مشروطیت یک مسئله سیاسی بود و مسئله تحریم تنباکو . مسئله حکومت در زمان پیغمبر هم بوده و سیاست هم بوده ، در زمان امیرالمومنین هم بوده و سیاست هم بوده و این مه همه نقل کردهاند و این قدر غیر را بزرگ کرده اند ، برای اینکه به ما بفهمانند تعلیم بدهند به ما که باید این طوری باشد." (صحیفه نور ، ج20 ، 31-30)

این جمله از امام چکیده سخنان ایشان در باره این موضوع است :

" در یک کلمه مبارزه و فعالیت های سیاسی بخش مهمی از مسئولیت های مذهبی است." (صحیفه نور ، ج4 ، 33)
طبقه بندی: معرفی کتاب،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 5 شهریور 1388 توسط حبیب الله مهربان
قالب وبلاگ