تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

متن ترجمه های قبلی را در ادامه مطلب ببینید.

پیش زمینه تاریخی ارتباطات                                    

       دو میلیون سال قبل، انسان بر روی زمین برای اولین بار ظاهر شد. پیشرو دورانی که هنوز زاده نشده بود. دوران ارتباطات .

       او صداهایی را تولید می کرد و حرکاتی خاص را انجام می داد تا احساسات خود از خوشی، ترس و غم را انتقال دهد.

زمان نادیده گرفته شد.جمعیت انسان زیاد شد. تعداد خانواده های انسان زیاد شد و {انسان} در قبایل ائتلاف کرد. خیلی زود احتیاج برای ارتباط {احساس شد.}

معنی ارتباطات

       کلمه “communication” (ارتباط) از کلمه لاتینی comniunis  که به معنی مشترک است، اشتقاق یافته است. در برنامه های کاربردی، {این کلمه} معنای "یک زمینه مشترک برای فهمیدن" می دهد.

       ارتباطات یک عملیات مبادله واقعیات، نظرات، عقاید و به این معنی است که افراد یا سازمان ها،  معانی و فهمیده هایشان را با یک دیگر سهیم کنند. به عبارت دیگر، ارتباطات، انتقال و تعامل واقعیات ، نظرات، عقاید، احساسات یا نگرش هاست. ارتباطات مفهوم میان رشته ای است از لحاظ فرض علمی. ارتباطات از رشته های گوناگون علمی برداشت می شود؛ از جمله ریاضیات، حساب داری، روانشناسی، بوم شناسی، زبان شناختی، نظام شناسی، ریشه شناسی، علم فرمانش، بازرسی و ... .

          ارتباطات یک فرآیند است که شامل مرتب کردن، انتخاب کردن و فرستادن نشانه ها از این قبیل راه ها برای کمک کردن به شنونده تا ادراک کند و از نو در ذهن خود معنی ای را که در ذهن پیام دهنده بوده است را  خلق کند. ارتباطات شامل ایجاد {خلق} معنی در شنونده، انتقال اطلاعات و هزاران پتانسیل {توان} محرّک می باشد.  

         ارتباطات ما را قادر می سازد تا کارهای مهم انجام دهیم.رشد  کنیم،  بیاموزیم تا نسبت به خود هوشیار باشیم و با محیطی که در آنیم تنظیم باشیم.

       برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر ، یک میل اجباری در انسان ها وجود دارد. بدون ارتباطات ممکن است هیچ فهم متقابلی وجود نداشته باشد. فهم متقابل هسته روابط انسانی است. ارتباطات مانند متولد شدن، مردن، نفس کشیدن و احساس نیاز به محبوب بودن خود در قسمتی از زندگی است. انسان یک حیوان ارتباط گر {برقرار کننده ارتباط} است. او به تنهایی قادر است تا در کلمات  فهمانده شود. دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوئیدن و چشیدن ،شیوه های مبادله پیام هستند. ارتباطات تاریخ انسان و تلاش های او برای ارتباط مؤثر برقرار کردن است. پیشرفت های تمدن و فرهنگ در حوزه ارتباطات این امر را ممکن می سازد.

تعاریف ارتباطات

        جامعه آمریکایی پرورش مدیران: مبادله فکر یا اطلاعات برای فراهم کردن {ایجاد کردن} فهم متقابل و اطمینان، یا رابطه پسندیده انسانی

       نیومن و سامر: ارتباطات مبادله واقعیات، نظرات، عقاید، یا احساسات توسط دو شخص یا بیشتر است. همچنین ارتباطات به عنوان درهم آمیختن کلمات ، اسناد ، نمادها یا پیامها تعریف می شود و  به عنوان روشی که یک بخش سازمانی، معانی و مفاهیم را با دیگری سهیم می کند.

       لیلاند براون: ارتباطات انتقال و مبادله واقعیّات ، نظرات، احساسات ، یا راه کار هاست.

       آلن لوئیس a : ارتباطات جمع همه چیزهایی است که یک شخص انجام می دهد وقتی می خواهد فهمیده هایش را در ذهن دیگری  ایجاد کند .

       اردوی تد: ارتباطات مخلوطی از اطلاعاتی است که رد و بدل می شود، از فراگیری یک تجربه در یک نگرش، دانش و توانایی تغییر  قطعی {. . .  از این جا به بعد نظریه اش را هم خودش نفهمیده چی گفته  ، اگه فهمیدید ما رو هم  با خبر کنید.}

       بیلوز، گیلسون و ادیورن: ارتباطات به عنوان درهم آمیختن کلمات ، اسناد ، نمادها یا پیامها تعریف می شود و به عنوان روشی که یک جزء سازمانی، معانی و مفاهیم را با دیگری سهیم می کند.

       چارلز ای ردفیلد: ارتباطات در مبادلات انسانی یک رشته گسترده  از واقعیات و نظرات است و تکنولوژی تلفن و تلگراف و رادیو و امثالهم نیست.

       تئو هایسمن : ارتباطات فرآیند انتقال اطلاعات و فهمیده ها {مفاهیم} از یک شخص به شخص دیگر است. ارتباطات فرآیند بیان کردن نظرات و ایجاد فهم از خود توسط دیگران است.

       ام.تی مایرز و جی.ای مایرز : ارتباطات اشاره ای است به نوع خاصی از طرح یابی که به شکل نمادی بیان می شود. برای رخ دادن ارتباط بین افراد دو شرط لازم باید وجود داشته باشد:

1.       یک نظام نمادی مشترک باید در بین  افراد درگیر  وجود داشته باشد. (ما احتیاج داریم که به یک زبان، زبان فنی یا لهجه مشترک صحبت کنیم.)

2.       اجتماع بین نمادها و مدلول هایشان {در بین افراد درگیر} باید مشترک باشد.

       کتز و کان: ارتباطات – مبادله اطلاعات و انتقال معنی – جوهر بسیاری از نظامهای اجتماعی و سازمان ها است.

       داویس: "فرآیند انتقال اطلاعات و فهمیده ها {مفاهیم} از یک شخص به شخص دیگر است." تنها راهی که مدیریت در یک سازمان به دست می آید از طریق فرآیند ارتباطات است.

       چستر بارنارد: در تئوری جامع سازمانی ، ارتباطات بخش مرکزی را تصرف می کند زیرا  ساختار، وسعت و حیطه سازمانها، توسط تکنیک های ارتباطی به طور کامل تعیین می شوند.

       سیمون: سؤالی که در هر فرآیند اداری باید پرسیده بشود این است که: چگونه تصمیم یک فرد بدون ارتباطات تحت تأثیر قرار می گیرد. پاسخ همیشه باید این گونه باشد: هرگز این امر (تأثیر گذاری بدون ارتباط برقرار کردن) انجام نمی پذیرد.

       ادوین بی. فیلیپو و گری ام. مانزینگر: عمل درهم آمیختن کلمات ، اسناد ، نمادها یا پیامها تعریف می شود و به عنوان روشی که یک جزء سازمانی، معانی و مفاهیم را با دیگری سهیم می کند.   

حیطه (گستره) ارتباطات:

       حیطه (وسعت) ارتباطات بسیار گسترده و فراگیر است. ارتباطات موضوعی با ابعاد نا محدود و میان رشته ای است. ارتباطات یک فرآیند دو طرفه است که هم شامل فرستادن و هم شامل دریافت کردن می شود. ارتباطات یک فرآیند پیوسته ی مبادله واقعیّات ، نظرات ، احساسات ، نگرش ها، عقاید ، نقش ها و کنش ها با دیگران است.در طول فرآیند ، ارتباطات از مجموعه ای از نمادها استفاده می کند؛ نمادها شاید کلمات ، اقدامات (اعمال) ، تصاویر یا نقش ها باشند.ارتباطات به معنای حرکت رو به پایین از فرستادن راهنمایی ها، احکام ، دستورالعمل ها و ... نیست. این فقط ارتباط یک سویه است.

       ارتباطات دو سویه نمایش دادن جنبش ها (حرکات) ارتباطی رو به ترقی است. ارتباطات درونی در جهات مختلفی جریان دارد – عمودی ، افقی ، قطری ، در سرتاسر ساختار سازمانی. ارتباطات درونی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. ارتباطات بیرونی به دلیل انتقال پیامها بیرون از سازمان ها توسط دولت ، سازمانهای آن ، خریداران ، فروشندگان ، اجزای درون اداری ، سرمایه گذاران عادی عمومی و ... اهمیت دارند. ارتباطات بیرونی خوش نیّتی را در عامه ترویج می هد. ارتباطات درونی در خالی شدن از توابع مدیریتی مانند طراحی کردن، هدایت کردن ، هماهنگ کردن و برانگیختن و ... کمک می کنند.

       خط مشی ها و اهداف گسترده از مدیریت عالی به سطح پایین تر در جریان است. هر دو رسانه مکتوب و شفاهی می توانند در انتقال پیام ها استفاده شوند. رسانه مکتوب شامل دستورالعمل ها ، احکام ، اسناد ، یادداشت ها ، ژورنالهای خانگی ، پوستر ها (آگهی ها) ، بولتن ها (نشریات اطلاعاتی) ، تابلوها ، چارچوب های اطلاعاتی ، کتاب های دستی ، راهنماها ، گزارشات سالاته ، اتحادیه نشریات ، و ... می شود.

رسانه های شفاهی ممکن است شامل مکالمات رو در رو ، نطق ها ، کنفرانس ها ، جلسات ، مصاحبه ها ، مشاوره ها ، سیستم عمومی آدرس ، تلفن ، شایعات ، و ... باشد. اخیراً  تعدادی تکنولوژی های ارتباطاتی پیچیده ، در هر دو صورت ارتباطات شفاهی و کتبی ، به علت پیشرفت های فنی پدیدار شده است.

ماهیت ارتباطات:

        سازمان ها با توجه به سیستم های ارتباطاتی نشان داده می شوند. این یک فرآیند قراردادی برای به انجام رساندن اهداف مطلوب مشترک است. این یک مبادله اطلاعات بین افراد ، گروه ها ، حوزه ها و . . . است. هر سازمان خرده سیستم های خود را دارا است و همیشه کنش ها و میانجی هایی (واسط هایی) بین خرده سیستم ها برای رسیدن به اهداف وجود دارد. ارتباطات، اطلاعات و داده ها را به خوبی از خرده سیستمها به سیستم کلی مخابره می کند. سیستم مدیریت اطلاعات به واسطه ارتباطات به طور مؤثر فعالیت می کند که شامل گردآوری اطلاعات ، ذخیره سازی ، پردازش و باز بینی می شود.

        ارتباطات شامل هم اطلاعات گذشته و هم شامل اطلاعات حال می شود. ارتباطات یک وسیله و یک جنبه ضروری و حیاتی فرآیند مدیریت می باشد. حقیقت امر این است که اگر خوب بخواهید بدانید روابط فرا دست و روابط تبعی می توانند با ارتباطات معنا دار و مؤثر وجود داشته باشند. دو قسمت (شیء) برای فرآیند ارتباطات باید وجود داشته باشد. ارتباط برقرار کننده یا فرستنده یا انتقال دهنده پیام و دریافت کننده یا گیرنده یا شنونده یا خواننده یا بالاخره بخش (شیء) دیگر. ماهیت ارتباطات تبادل پیغام ها و  کنش ها است. ارتباطات ممکن است از طریق عکسها و نقش های مکتوب  یا شفاهی یا عملی باشد.

        هدف از ارتباطات این است که دیگران، به محض {برقراری} ارتباط بر اساس یک درک مشترک بفهمند و واکنش دهند. ارتباطات زمانی مؤثر است که پیام به اشتراک گذارده شود و به وسیله شخص دیگر فهمیده شود. ممکن است که هیچ ارتباطی برقرار نشود زمانی که (اگر) اطلاعات ، توسط گیرنده ، همانگونه که نزد ارتباط برقرار کننده معنا دارد ، فهمیده نشود. در ارتباط مؤثر این ضروری نیست که گیرنده {حتماً} باید موافق باشد یا اطلاعات را بپذیرد. همین کافی است که اطلاعات فهمیده شود و لو اینکه اطلاعات رد شده باشند یا {در آن} اختلاف وجود داشته باشد.
طبقه بندی: زبان انگلیسی،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 4 شهریور 1388 توسط حبیب الله مهربان
قالب وبلاگ