تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

            

r15tut9vvbxrcyuvin2.jpg

با عرض سلام

        با توجه به زیاد بودن حجم کتاب فوق و به تبع آن زیاد بودن حجم خلاصه آن ، از این به بعد متن آخرین بخش خلاصه شده را در ادامه مطلب همین پست قرار می دهم و فایل pdf بخش های قبل را در زیر می گذارم تا آن ها را دانلود کنید.

بخش اول (کلیات)

این نوشته خلاصه ای از کتاب "اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی" می باشد. (ان شاء الله ادامه خلاصه این کتاب را در روزهای آینده برای استفاده شما بر روی وبلاگ قرار می دهم. همچنین جا دارد از زحمات مدیر وبلاگ آقای حسین شیعه نیز تشکر کنم.  )

این کتاب شامل 7 بخش می باشد که به اختصار در مورد هر بخش مطالبی بیان می شود.

ü        بخش اول : کلیات

ü        بخش دوم: ویژگی های اسلام ناب

ü        بخش سوم: ویژگی های اسلام آمریکایی

ü        بخش چهارم: حامیان اسلام ناب و اسلام آمریکایی

ü        بخش پنجم : دشمنی با اسلام ناب

ü        بخش ششم: شیوه ی حاکمیت بخشیدن به اسلام آمریکایی

ü        بخش هفتم: وظایف مردم برای تحقق اسلام ناب

◊ بخش اول : کلیات

·         این بخش شامل سه فصل است که هر کدام را با مختصری از بیانات آن حضرت  توضیح خواهیم داد:

1.       جامعیت و توانایی اسلام

2.       علل عقب ماندگی مسلمین

3.       معرفی اجمالی اسلام ناب و اسلام آمریکایی

 

·         جامعیت و توانایی اسلام

در این قسمت جهانشمول بودن اسلام چه از نظر وسعت در بر گیری جامعه انسانی و چه از نظر طبیعت و ماورای طبیعت بیان می شود.

امام اسلام را دینی معرفی می کند  که از ریز ترین مسائل شخصی گرفته تا تشکیل حکومت ، برای همه این ها برنامه دارد. ایشان قانون اسلام را قانونی بی نقص می دانند که هیچ امری را فروگذار نکرده است.

مجموع صحبت های ایشان در باره دید اسلام به جهان را می توان در این جمله از ایشان خلاصه کرد:

" اسلام مادیات را همچو تعدیل می کند که به الهیات منجر شود. اسلام در مادیات به نظر الهیات نظر می کند و در الهیات به نظر مادیات"  ( صحیفه نور - ج5 -241)

·         توانایی اداره جامعه

حضرت امام در مورد توانایی  اسلام برای اداره جوامع بر این عقیده است که اسلام قابل پیاده شدن در جامعه می باشد ؛ و علت آن را چنین بیان می کند که :

" اگر اسلام قابل پیاده شدن نباشد پس ما بگوییم که خدای تبارک و تعالی نقص داشته در اعمالش." (صحیفه نور ،  ج5 ، 138 )

ایشان از توطئه های مهم قرن اخیر ، به تبلیغات دامنه دار برای ناکارآمد نشان دادن احکام اسلام اشاره می کنند و در جواب این تفکر می گویند که مفاهیمی مانند عدالت فردی و اجتماعی ، مبارزه با ظلم ، منع فساد و فحشا و ... از مفاهیمی نیستند که به مرور زمان در طول تاریخ بشر کهنه شوند.

امام با استناد به آیات قرآن دلیل جاودانه بودن دین اسلام را معرفی می کنند و سپس به بیان برهان های عقلی ساده برای این سخن می پردازند و می فرمایند:

"باقی بودن دین اسلام ضروری است."

                        امام قانونی را قابل نسخ معرفی می کنند که یکی از دو شرط زیر در مورد آن صدق کند:

1.       برای اداره زندگی  مادی و معنوی بشر کافی نباشد.

2.       قانونی بهتر از آن وجود  داشته باشد.

ایشان انسان را موجودی دو ساحتی می داند و می گویند قوانین کنونی  فقط به ساحت مادی انسان توجه کرده است و از توجه به ساحت دیگر غافل است و این گونه قوانین را پر ضرر می دانند.

امام خمینی (ره) اسلام را دینی معرفی می کند که در تمامی قوانینش به هر در ساحت انسان توجه شده است. امام دلیل زنده بودن قوانین اسلام را این گونه می داند:

1.       "قوانین اسلام به گونه ای است که هرچه کشور ترقی کند، قانون نیز به دنبال آن ترقی می کند. ار همه قانون ها نیز بالاتر است." (صحیفه نور ، ج5 ، صفحات 315-305 )

2.       "اسلام با گذاردن قوانین تنظیم کننده، مراعات مقتضیات زمان ها و کشورها و اشخاص را به طور کافی کرده است." (همان)

3.       ایشان نحوه برخورد اسلام با پیشرفت های جدید را این گونه معرفی می کنند:

" از قوانین که با مرور زمان در کشور نیاز به آن ها می شود آنهایی است که با قانون شرع مخالف نیست. این گونه قوانین را دولت اسلامی می تواند توسط کارشناسان دینی تشخیص دهد که با قانون اسلامی تطبیق کنند و وضع نمایند. اگر چه اسمی از آنان در اسلام نباشد. قوانین اسلام با هیچ یک از پیشرفت های سیاسی و اجتماعی مخالف نیست.

·         پیشرفت و دموکراسی در اسلام

امام خمینی(ره) در سخنان خود شایعه مخالفت اسلام با پیشرفت و دموکراسی را مطرح می کنند و در پاسخ به این سؤال می فرمایند:

" اسلام همه ترقیات و همه صنعت را قبول دارد، با تباهی ها مخالف است."(صحیفه نور ، ج9 ، 166)

ایشان همچنین می فرمایند:

" اسلام با هیچ تمدنی مخالف نیست." (صحیفه نور ، ج8 ، 63)

" ما وقتی از اسلام صحبت می کنیم، به معنی پشت کردن به ترقی و پیشرفت نیست، بلکه به عکس به عقیده ما اساساٌ اسلام یک مذهب ترقی خواه است. "(صحیفه نور ، ج2 ، 158)

در نگاه امام خمینی (ره) :

" اسلام با تخصص ، با علم ، کمال موافقت را دارد، لکن تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد؛ به خدمت مصالح مسلمین باشد." (صحیفه نور ، ج14 ، 4-232)

راه کار امام برای پایان دادن به وابستگی ، تربیت متخصّصانی است که برای ملت خودشان کار کنند و چنین تخصصی را سازنده می دانند.

ایشان وابستگی مغزی را مقدم بر همه وابستگی ها و خطرناک تر از هر نوع وابستگی دیگر می دانند. ایشان می فرمایند که اسلام با پیشرفت مخالف نیست بلکه با تباهی ها و فساد ها مخالف است و می گویند:

" حکومت اسلامی اگر آمد، مفسده ها را از بین بر می دارد، نمی گذارد جوان های ما فاسد بشوند ، نمی گذارد این فرهنگ عقب نگه داشته شود تا اینکه نگذارد این جوانان رشد بکنند. "(صحیفه نور ، ج3 ،2-81)

                        امام خمینی (ره) در پاسخ به سؤال خبرنگار آمریکا مبنی بر اینکه:

جهت اساسی دولتی که شما می خواهید تشکیل بدهید ، چه خواهد بود؟ آیا بازگشت کامل به سنت مسلمانان شیعه با زندگی در قرن ما هماهنگ خواهد بود؟

                        فرمودند:

"من نمی دانم که تبلیغات عمّال خارجی و تبلیغات شاه در شما چه تأثیری کرده است که اسلام به معنی مصطلح  امروزش را سنتی می خوانید. اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید، بدون شک از پیشرفته ترین کشورها خواهد بود." (صحیفه نور ، ج4 ، 49)

·         اسلام ضامن سعادت و استقلال بشر

امام خمینی (ره) در راستای تبیین استقلال و سعادتی که اسلام به ارمغان می آورد، می فرمایند:

" حکومت اسلامی حکومتی است که اگر ان شاء الله پیاده شود، سعادت دنیا و آخرت ملت ها را ضمانت کرده است و می کند." (صحیفه نور ، ج 13 ، 180)

ایشان راهحل مشکلات پیچیده امروز جهان را وارد شدن روح ایمان به خدا و عمل برای خدا در همه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و  . . . بشر می دانند و می فرمایند:

" ما معتقدیم تنها مکتبی که می تواند جامعه را هدایت کند و به پیش ببرد اسلام است." (صحیفه نور ، ج4 ، 213 )

و در آخر امام خمینی (ره) ، اسلام را دین عمل به استقلال ، آزادی ،حقوق بشر و . . . می دانند و می فرمایند:

" در سایه اسلام است که استقلال به معنای واقعی آن و آزادی به معنای منزه آن تحقق می یابد." ( صحیفه نور ، ج14 ، 264)

·         علل عقب ماندگی مسلمین

حضرت امام در سخنان خود به تبیین علل عقب ماندگی مسلمین در قرون اخیر می پردازند. به عقیده ایشان اولین علت را باید در کم شدن قدرت ایمان مردم یافت، ایشان می فرمایند:

1.       " در صدر اسلام افرادیکه با رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم- بیعت کرده اند و بودند، اینها افراد کمی بودند لکن متعهد به مکتب خودشان و معتقد به اسلام. بعدها مسلمین کم کم آن قدرت ایمان را از دست دادند و وارد شدند در شئون دنیا و دل بستگی به همین مادیات " (صحیفه نور ، ج8 ، 5-94 )

دیگر عللی را که ایشان بر می شمارند ، عبارت اند از :

2.       " مسلمین باید اسلام را پیدایش کنند، اسلام از دستشان فرار کرده . ما الان اسلام را نمی دانیم چیست. این قدر به مغز ما خوانده است این غرب و این جنایت کارها که اسلام را ما گمش کرده ایم." (صحیفه نور ، ج10 ، 116)

ایشان مشکل عمده مسلمین در قرن های بعد از صدر اسلام را دوری از اسلام و قرآن می دانند و می فرمایند:

" اگر مسلمین به حسب امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است :«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا» اگر به همین یک امر و نهی عمل می کردند ، تمام مشکلاتشان ، مشکلات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادیشان رفع می شد و هیچ قدرتی نمی توانست با آن مقابله کند." (صحیفه نور ، ج7 ، 176)

3.       " تا ملت شرق خودش نفهمد این معنا را که خودش هم یک موجودی است ، نمی تواند استقلالش را به دست آورد." (صحیفه نور ، ج11 ، 238)

4.       " ما را وابسته کردند به غیر ما . عقیده مان این شده است که غیر از غرب دیگر کسی نیست، جایی نیست که بشود، ما باید وابسته باشیم یا به شرق یا به غرب." (صحیفه نور ، ج11 ، 3-192)

" این وابستگی فکری ، وابستگی مغزی به خارج منشأ اکثر بدبختی های ملت هاست و ملت ماست." (صحیفه نور ، ج11 ، 4-183)

5.       ایشان غرب زدگی را به عنوان مهم ترین عامل درونی اضمحلال اسلام در قرون اخیر می دانند و می فرمایند:

" عده ای همه چیز را از غرب گرفتهاند، فرهنگ بهاین غنی ای کنار زده شده است و چسبیده اند به فرهنگ غرب، آن هم نه فرهنگ اصیل غرب ، فرهنگ استعماری غرب . غرب همه چیز استعماری دارد که صادر می کند برای کشورهایی که عقب افتاده اند به طوری که وابستگی داشته باشند." (صحیفه نور ، ج11 ، 4-183)

ایشان علت قدرت گرفتن اسلام در صدر اسلام را قوه روحانیت قوی در مسلمین می دانند، دیگر عللی که ایشان به تبیین آن ها می پردازند عبارتند از           :

1.       " زمام داران آن روز اسلام کسانی بودند که در سرتاسر مملکت خود حدود الهی را اجرا می کردند. " (صحیفه نور ، ج11 ، 4-183)

2.       " از اجانب و کفار دوری می جستند و احتراز می کردند." (صحیفه نور ، ج11 ، 4-183)
طبقه بندی: معرفی کتاب،
ارسال در تاریخ یکشنبه 8 شهریور 1388 توسط حبیب الله مهربان
قالب وبلاگ