تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
سلام   در این قسمت می خواهم  شما را با یکی از مهارت های بسیار مهم ارتباطی آشنا کنم  و آن عبارت است از این که ما بتوانیم عکس العمل ارتباط خود را قبل از انجام آن تا حدود بسیار زیادی حدس بزنیم  که در اصطلاح علمی به آن <<بازخورد >> می گویند و استفاده از این تکنیک احتیاج به این دارد که انسان شناسی شما کمی قوی باشد البته با تمرین نیز می توان این مهارت را گسترش داد . از همین امروز در محیط خانواده خود شروع کنید و ببینید در مقابل رفتار های ارتباطی شما افراد چگونه  پاسخ می دهند و به مرور سعی کنید با در نظر گرفتن استثنا ها  از جمله شرایط مختلف زمانی و مکانی آن را به دیگران نیز تعمیم دهید تا با جایی برسید که درصد خطای شما در این مهارت کاهش یابد ...  موفقیت شما را خواستارم و به قول شاعر << از ماست که بر ماست >>

ارسال در تاریخ شنبه 24 مرداد 1388 توسط سید محمد ابراهیم جنابان
قالب وبلاگ