تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

مطلبی را که میخواهم در این شماره راجع به آن صحبت کنم این است که در یک ارتباط صحیح که بین افراد انسانی برقرار می شود آنچه که اهمیت فوق العاده ای از نظر بنده دارد داشتن مهارت های  ارتباطی است قصد ندارم در این نوشته پر حرفی کنم وخودم دچار شکست در ارتباط به خاطر  طولانی بودن مطالب فرستنده بدون توجه به حوصله گیرنده شوم. پس تنها به ذکر این نکته بسنده می کنم که تفکر ما راجع به ارتباطات باید این باشد <<  خود عمل ارتباط بدون در نظر گرفتن عوامل ارتباط اهمیت دارد >> اگر توانستید این گونه به فرآیند ارتباطات نگاه کنید با من همراه شوید تا مراحل روانشناسی اجتماعی را برای هم باز گو کنیم.  تا متن بعدی خدا نگهدار         

 
طبقه بندی: هر چه می خواهد دل تنگت بگو!،
ارسال در تاریخ شنبه 17 مرداد 1388 توسط سید محمد ابراهیم جنابان
قالب وبلاگ