تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

روندهای دینی معاصر:

هوور می گوید: نهادهای دینی مسیحیت و یهودیت در نیمه ی دوم قرن حاضر رو به زوال نهاده است.این زوال در عصری به وقوع پیوسته که رسانه ها،مهمترین بازیگران حوزه ی عمومی آن هستند.اینک رسانه ها عامل تعیین کننده ی دسترسی به آن حوزه اند و این موقعیت نهادهای دینی را همانند سایر نهادها تحت تأثیر قرار میدهد.

تأکید جوامع غرب بر فردگرایی و خودمختاری فرد باعث زوال ساختارهای دینی شده است.حتی در آن دسته از کشورهای صنعتی غربی که به طور سنتی مذهبی اند(مثل امریکا و کانادا)،انحطاط نهادهای دینی به موازات افزایش قدرت و اختیار افراد در زمینه ی مسائل اعتقادی و اعمال دینی به وقوع پیوسته است (هاموند،1993). به همین دلیل،هم اکنون تعدادی سازمان فراکلیسایی ایجاد شده (وانتو،1988) و حوزه ی گسترده ای از فعالیت ها،پیوندها،خدمات و فرآورده ها تدارک دیدیه شده است که دلالت های مذهبی دارد.

این مجموعه ارزش ها و نمادهای مذهبی،امروزه به یکی از محورهای اصلی مشابهت و همگونی رفتار تبدیل شده و این پدیده فی نفسه یکی از کارکردهای صنایع رسانه ای در کالایی کردن فرهنگی است (مور،1994).
طبقه بندی: دین،فرهنگ و ارتباطات،
برچسب ها: تحلیل رسانه ها دین و فرهنگ، طرح موضوع، روندهای دینی معاصر، هوور، نهادهای دینی، زوال نهادهای دینی، جوامع غرب، فردگرایی، خودمختاری، زوال ساختارهای دینی، امریکا، کانادا، کشورهای صنعتی غربی، سازمان فراکلیسایی، وانتو، مور، همگونی رفتار، کالایی کردن فرهنگی،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 8 مرداد 1388 توسط نویسنده وبلاگ
قالب وبلاگ