تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

(تحلیل رسانه ها دین و فرهنگ - طرح موضوع)

شکل گیری شبکه ای به هم پیوسته :
فرآیند بازنگری در حوزه های سه گانه ی رسانه،دین و فرهنگ به دلیل فراتر رفتن از طبیعت گرایی تلویحی دوران تجدد و روی آوردن به پویایی فرهنگی،که جامعه کنونی را تشکیل می دهد،نوید بخش ارائه تحلیل پربارتری است.نویسنده می افزاید: «شاید برخی افراد با استناد به این نکته که سه حوزه ی یاد شده قابلیت آن را دارند که به صورت مجزا و مستقل از یکدیگر بررسی شوند،تصمییم ما را به ارائه ی این مثلث نظری بلند پروازانه بخوانند.اما با بررسی دانش موجود،معایب تفکیک این سه حوزه از هم آشکار می شود.»

هر چند بیشتر تحقیقات رسانه ای،در مسائل مربوط به دین بی اعتنا بوده اند،مقدمه ی نظری و روان شناختی این کتاب هم برگرفته از همین تحقیقات رسانه ای است! البته نویسنده با بررسی ادبیات دینی موجود و نیز معانی فرهنگی و مناسک دینی،به طرح و تبیین ابعاد دیگری از ارتباط این حوزه های سه گانه پرداخته است.

نویسنده با اشاره به مکتب بیرمنگام (Birmangham School) یادآور می شود که در این مکتب در حوزه ی تحقیقات فرهنگی هیچ گاه رابطه ی دین و فرهنگ و رابطه ی دین و رسانه ها به طور جدی بررسی نشده است. در واقع وی بی توجهی تحقیقات رسانه ای به موضوعات دینی را سرزنش می کند.

«حوزه ی جامعه شناسی هم که مجدانه تر از تحقیقات رسانه ای به مطالعه ی دین اقبال نشان داده است،نقش رسانه ها را در این زمینه نادیده گرفته و یا ناچیز قلمداد کرده است.جامعه شناسان از منظر نوسازی جامعه بر موضوع دین تأکید ورزیده اند اما از بزرگ کزدن نقش منحصر به فرد رسانه ها در مدرنیته و پسامدرنیته پرهیز کرده اند و هیچ نظریه ی عمومی در مورد تحول فرهنگ و دین از طریق رسانه ها مطرح نکرده اند.».

(استوارت ام.هوور،نات لاندبای.ص 11-13)
طبقه بندی: دین،فرهنگ و ارتباطات،
برچسب ها: شکل گیری شبکه ای به هم پیوسته، رسانه دین و فرهنگ، پویایی فرهنگی، مثلث نظری، سه حوزه رسانه دین و فرهنگ، مکتب بیرمنگام، رابطه ی دین و فرهنگ، رابطه ی دین و رسانه ها، استوارت ام.هوور، نات لاندبای، طرح موضوع، تحلیل رسانه ها دین و فرهنگ،
ارسال در تاریخ سه شنبه 6 مرداد 1388 توسط نویسنده وبلاگ
قالب وبلاگ