تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

تاثیر تلویزیون بر تخیل و مكانیسم ذهنی

دكتر طباطبایی به نقل از خانم سنیگر استاد روانشناسی دانشگاه بیل - آمریكا در سمیناری در سال 1979 در آلمان می گوید : « این خطر وجود داردكه رفته رفته « تماشا كردن » محض ، اصل گردد و فهم و توجه از میان برود و سرانجام هیچ چیز برای یادگرفتن و یادآوری در ذهن كودك باقی نماند . » وی می افزاید : « ... تحقیقات من و همكارانم نشان می دهد كه كودكانی كه زیاد تلویزیون تماشا می كنند و اكثرا طرفدار فیلم های مهیج هستند ،‌با مشكلاتی زیاد برای رشد و كمال زبان و كتابت خود مواجه اند . درك پیوند و ارتباط بین اشیا و حوادث و نیز فهیم روابط علت و معلول در كودكانی كه تلویزیون می بینند ، با مشكل و كندی و گاه اختلال صورت می گیرد.» ( طباطبائی ، 1384 - ص 73  )

سینگر می گوید : « هر آنچه بر روی صفحه و صحنه می گذرد [به لحاظ عاطفی و احساس، خدعه های تكنیكی و...] از دیدگاه كودك شگفت انگیز است. زمان ها و مكان ها به سرعت جای هم را می گیرند. مهره ها و حروف و اشیا خاموش و روشن شده و رنگ عوض می كنند. گرچه این نكات ذهن كودك را میخكوب می كند، اما در عین حال مانع از هضم و درك و فهم كودك می گردد». ( همان، ص 72 )

ویلیامز در سال 1986 نتایج پژوهش های خود در این زمینه را منتشر كرد:

كاهش قدرت دماغی، از بین رفتن تدریجی قدرت آموزش و فراگیری در كنار كمرنگ شدن استعداد تخیل، اثرات كوتاه مدت تلویزیون است و خشونت در رفتار و شخصیت، كاهش قدرت مطالعه و كم رغبتی به آن، كاهش قدرت خلاقه و اختلال در انعطاف پذیری و برخورد فعال در اجتماع، اثرات بلند مدت تلویزیون است. مضافا اختلالات در شرایط روحی و خانوادگی و روابط متقابل افراد.

همچنین نتایج پژوهش های بسیار در این زمینه می افزاید، كودكانی كه تماشاگران دائمی تلویزیون هستند، در معرض خطرات زیر قرار دارند:

  •       اطلاعات ارزشمند و مفیدی از محیط خارج به دست نمی آورند.
  •       قدرت قرائت و متن خوانی آنها كاهش میابد.
  •       قدرت خیال پردازی در آنها كاهش یافته و حتی مختل می گردد.
  •       جهان و زندگی را نامطلوب، هراسناك و كج مدار تلقی می كنند.
  •       آرامش و قرار را از دست می دهند.
  •       روحیه ی عاطفی نامتعادل، پرخاشگر، خشن و دستپاچه ای پیدا می كنند.
  •       قادر به تشخیص حسن و قبح در اعمال خود و دیگران نیستند.

و با این شرایط در آینده وارد جامعه می شوند.

ایشان توصیه می كنند برای جلوگیری از خطرات فوق، تنظیم برنامه و ایجاد نظم و مقررات برای تماشای تلویزیون به طور صمیمانه ، كاربردی و تاثیرگذار خواهد بود.                              ( طباطبائی،1384،ص76-82 )
طبقه بندی: دین،فرهنگ و ارتباطات،
برچسب ها: تلویزیون، تخیل، مكانیسم ذهن، پرفسور سینگر، دانشگاه بیل-آمریكا، آلمان، تماشا كردن، یاد گرفتن، فیلم، كتابت، كودك، خدعه ی تكنیكی، درك و فهم، ویلیامز، شخصیت، شرایط روحی، اعوجاج و انهدام شخصیت، اطلاعات، آرامش، نامتعادل، برنامه، مطالعه تطبیقی رسانه ها،
ارسال در تاریخ شنبه 3 مرداد 1388 توسط محمد علی شاکری
قالب وبلاگ