تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

تفاوت دماغی تاثیر هركدام از رسانه ها

دكتر طباطبائی می گوید : « پردازش مشاهدات و تپش ها و داده هایی كه از طریق تلویزیون به درون سیستم دماغی ما راه پیدا می كند ، با مكانیسم « بازشناسی » منطبق است و برداشت ها و ملاحظات و دریافت هایی را كه از طریق مطالعه و خواندن یك متن دریافت می كنیم ، پروسه ی  « یادآوری  » را طی می كنند » . ( طباطبائی ، 1384 ، ص 51-50 )

وی همچنین می گوید: « تفاوت میان این دو كار حافظه، یعنی بازشناسی و یادآوری، تفاوتی است ظریف و دقیق. در كار دماغی بازشناسی، قیاس ظاهری و تشابه ها و وجوه اختلاف، محور است و عامل خارج نافذ است و مسلط و لذا پردازشی است فعال و تعقلی. یادآوری نیز امری است فعال و تعقلی ولی با این تفاوت كه اندوخته ها و دانش قبلی و فراخواندن اجزا به هم مرتبط، از درون حافظه و در ارتباط منطقی قرار دادن آن ها، محور پردازش و پویش است و همچنین تصورات ذهنی و پیوند های احساسی و عاطفی به عنوان مجموعه عوامل داخلی نافذ و موثر است». ( همان ،ص 50 )

لذا خواننده و بیننده ی یك واقعیت خارجی از دو راه متفاوت با آن ارتباط برقرار می كنند : برای دریافت واقعیت تصاویر و اصوات ، لازم است آن ها در ارتباط و پیوسته با جهان خارج از ذهن ما پردازش شوند و با مقایسه با دانسته های قبلی فهمیده گردند . لذا توجه ما عمدتا به برون از ذهن جلب می شود . درحالی كه در فهم واقعیت مكتوب ، ساختار منطقی و استدلالی كلامی و معانی و مفاهیم و اندوخته های قبلی كه همه در ذهن وجود دارند ، حاضر شده و به حفره ی خود آگاهی ما راه می یابند و طی آن اجزا و عناصر و عوامل مختلف ذهنی همگام با پروسه های پردازشی و عاملین فعال سازی ، یادآوری و بازشناسی ، معنی یابی و معنی گزینی و هدف جویی و با كمك حافظه موقت و بلند مدت ، اطلاعات و پیام نهفته در عبارات و كلام را به دست می دهند . به این ترتیب رسانه ی مكتوب امكانات ذهنی و احساسی ما را تحریك كرده و به كار می اندازند .

این تفاوت در تاثیر ، موجب تفاوت در دریافت واقعیت هم هست و مبین آن است . یعنی كسی كه ناظر واقعی یك ماجرا است ، یا كسی كه توصیف آن را می شنود و كسی كه در متن می خواند و كسی كه تصاویری از آن را می بیند ، متفاوت است .

دكتر طباطبائی می گوید: « مشكل اصلی رسانه های جمعی در همین جا رخ می نماید . جامعه ای كه بخشی از اطلاعات خود را از جهان خارج از رسانه های نوشتاری می گیرد و بخشی دیگر از رسانه های گوناگون سمعی و بصری خودی و بیگامه ، چگونه می تواند برخورد و عكس العملی واحد در برابر جهان خارج از ذهن خود و واقعیت خارجی داشته باشد ؟ »       ( همان ، ص 60 )

لذا آراء و عقاید مردم غیر هماهنگ و تنش های عاطفی و برخورد های متفاوت و حتی متضاد نتیجه ی قهری به كارگیری رسانه های گوناگون جمعی در مقیاس كل جامعه خواهد بود .         ( همان ،ص 60-57 )

فیش های بعدی رو هم مطالعه كنید. منتظر نظراتتون هستم.

 
طبقه بندی: دین،فرهنگ و ارتباطات،
برچسب ها: تلویزیون، رسانه، دكتر صادق طباطبائی، سیستم دماغی، بازشناسی، یادآوری، عامل خارجی، عامل ذهنی، تعقل، پیوند احساسی، واقعیت، حافظه، پیام، آرا و عقاید، تنش عاطفی، جامعه، مطالعه تطبیقی رسانه ها،
ارسال در تاریخ جمعه 2 مرداد 1388 توسط محمد علی شاکری
قالب وبلاگ