تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

اثرات پیام رسانی با تلویزیون

بورستین می گوید محور اساسی پیام رسانی تلویزیون و محتوای آن بر « اینجا » و « الان » دور می زند . نتیجه ی دراز مدت آن است كه قدرت درك ما را از حوادث گذشته و قدرت برقراری ارتباط بیت الان و گذشته ، تضعیف می كند . لحظه نگری گسسته را جایگزین آینده نگری و برخاسته از حوادث مرتبط به گذشته و وقایع تاریخی می سازد .

اذهان ما از محیط پیرامون و نزدیك ما منحرف می شود . دو عنصور اصلی هر حادثه ، یعنی زمان و مكان وقوع ، در ذهن ما مخدوش می شود . همین طور نیز برداشت و شیوه ی استنباط ما از جمع و جماعت . زیرا در گذشته «  اجتماع » به معنی جمع شدن عده ای در مكانی خاص بود . ولی اجتماع تلویزیونی را افرادی دور از هم تشكیل می دهند . چون بدون بودن در یك اجتماع می توان با تلویزیون عضو آن شد . لذا تاثیر منفی آن را در عدم توانایی در حضور درست و مناسب افراد به ویژه جوانان كنونی در جمع می توان دید .

انسان فعال و محرك و متحرك و خلاق گذشته به یك تماشاچی منفعل راكد بدل شده است .این همه موجب تغییر توسعه و فرهنگ متحرك و خلاق یه منفعل و راكد شده است .

نكته ی دیگر اطلاع رسانی تلویزیون به جای دانش رسانی است و تنزل جایگاه دانش به اطلاع . همچنین تلویزیون در ارائه اطلاعات ، گروهبندی ها و قشرهای اجتماعی و ... را در نظر نمی آورد . این مطلب موجب می شود بر خلاف كتاب و نوشتار كه در آن اختیار حكم فرماست و بر دانش و اطلاع دارنده ی فرهنگ و شعور برتر می افزاید ، تلویزیون هر روز او را تنزل داده و توجیهش را به مقولات مورد توجه عوام معطوف سازد . تلویزیون برداشت و استنباط ما را از « واقعیت » ها هم مخدوش كرده است . چرا كه دوگانگی هر واقعه و ماجرایی ( واقعیت حقیقی و واقعیت تلویزیون ) اثرات بی شماری در ذهن و اندیشه و عواطف ما می گذارد . در عمل هم مشاهده می شود كه واقعیت تلویزیون دارای تاثیرات مضاعف است . علاوه بر آن قدرت انتخاب حضور در دنیای خارج ، در دنیای تلوزیون وجود ندارد . لذا ناچار از اثرات ناشی از واقعیت غیر واقعی تلویزیون مصون نیستیم . نا آن جا كه اطمینان به واقعیت تلوزیونی بیش از واقعیت خارجی شده است .

نكته ی دیگر آن كه دریك جامعه ی آزاد به معنای واقعی ، تلوزیون به عنوان رسانه ای با اثر گذاری بیشتر از سایر رسانه ها و محدودیت در بیان آزادانه ی عقاید و آراء هر كس در آن ، خطری برای این آزادی است .

البته دكتر طباطبایی معتقد است ، با توجه به تفاوت در حكومت به عنوان مسئول اداره ی جامعه و حكومت به عنوان مسئول اداره و هدایت جامعه ، اعمال كنترل از سوی حكومتی كه رسالت هدایت را نیز بر عهده دارد ، مغایرتی با آزادی آن جامعه ندارد.                    ( طباطبائی، 1384، ص20-30 )

فیش های بعدی رو حتما دنبال كنید.

نظراتتون برام خیلی مهمه.
طبقه بندی: دین،فرهنگ و ارتباطات،
برچسب ها: پیام رسانی، تلویزیون، قدرت درك، لحظه نگری گسسته، آینده نگری، استنباط، انسان فعال، تماشاچی منفعل، اطلاع رسانی، دانش رسانی، فرهنگ برتر، واقعیت، واقعیت غیر واقعی تلویزیون، دكتر صادق طباطبائی، حكومت، مطالعه تطبیقی رسانه ها،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 1 مرداد 1388 توسط محمد علی شاکری
قالب وبلاگ