تبلیغات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات كتاب شناسی:

طباطبائی، صادق- طلوع ماهواره، افول فرهنگ(چه باید كرد؟). ویراست دوم-چاپ سوم. تهران: اطلاعات. 1384.

میهن آپلود

سر فصل مطالب:

  1. تغییر و دگرگونی در ادراكات و دریافت های انسانی در بهره گیری پیوسته از تلویزیون.
  2. كنش ها و واكنش های دماغی به هنگام دیدن و شنیدن و خواندن.
  3. قدرت تخیل و مكانیسم خلاقیت های ذهنی.
  4. رسانه ها و طبقه ی جدید.
  5. جایگاه زیست محیطی رسانه های ارتباط جمعی.
  6. روش های پژوهش پیام در تلویزیون.
  7. چه باید كرد؟

توضیح:

نویسنده در فصل اول، طی یك مطالعه ی تطبیقی بین رسانه های نوشتاری، شنیداری و دیداری، به آثار و زیان های جبران ناپذیر ابزار های رسانه ای به قوای دماغی و سیستم عصبی انسان به طور علمی پرداخته است(طی شش بخش اول).

وی در فصل دوم با عنوان "چه باید كرد؟"، به بررسی و ارائه ی راهكارها و ضوابط فرهنگی فردی و جمعی مقابله با این رسانه ی ارتباط جمعی، با عنایت به فرهنگ ومعارف دینی جامعه ی خودمان برای كاهش تاثیرات مخرب آنها در قوای دماغی و هم در زمینه های فرهنگ و اخلاق پرداخته است.  

منبع:

میهن آپلود

 

دوستان این کتاب را می توانیداز اینجا تهیه کنید.
طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: كتاب طلوع ماهواره و افول فرهنگ، دكتر صادق طباطبائی، ادراكات و دریاف های انسانی، تلویزیون، كنش ها و واكنش های دماغی، دیدن، شنیدن، خواندن، قدرت تخیل، مكانیسم خلاقیت های ذهنی، طبقه ی جدید، جایگاه زیست محیطی رسانه، پژوهش پیام، راهكار، ضوابط فرهنگی، فرهنگ و معارف دینی، اخلاق،
دنبالک ها: بارقه،
ارسال در تاریخ سه شنبه 30 تیر 1388 توسط نویسنده وبلاگ
قالب وبلاگ